Informace o klubu

Veškeré informace o našem klubu.

Jednání o nové dráze začala

jednání u kulatého stoluV pondělí 20. listopadu se uskutečnilo u p. starosty jednání ohledně budoucnosti RC dráhy. Za náš klub se zúčastnil Martin a David Pelikánovi. Pozvaní dále byli : paní ředitelka DDM Bartášková, p. Doležal, p. Badalová a p. Sedlačíková.
Po úvodním slovu pana starosty jsme přítomné seznámili s potřebami našeho klubu, nastínili jsme problematiku s RC kroužkem kterou jsme měli z minulých let.

Ukončení letošního společného ježdění

Dráha v roce 2017V neděli 1.10.2017 jsme oficiálně ukončili ježdění na naší RC dráze. Může se ještě jezdit individuálně a bez poplatku pro nečleny klubu ještě do konce října.

Letošní sezóna je zřejmě poslední, kdy se jezdilo na stadioně na přírodní hliněné offroadové dráze. Co bude s dráhou dál je teď otázka jednání.

Jsou prakticky 3 možnosti.

Setkání členů klubu v neděli 1.10.2017

Klubový Short Course opět na naší drázeV neděli 1. října od 10 hodin se sejdeme na naší dráze na stadionu, abychom opět pojezdili, pokud nám to však počasí dovolí.
V průběhu setkání bych Vás chtěl seznámit jak to v současné době s dráhou vypadá a jak jsme se posunuli s jednáním se SK ohledně budoucnosti této dráhy.
Zároveň se také domluvíme ohledně zimní sezóny. Někteří již projevili zájem zúčastnit se zimních závodů a hlavně pak závodů v příštím roce.

Jednání výboru SK o RC dráze.

Jak jsme Vás již několikrát informovali, p. Jašek spolu s předsedou SK p. Tempírem se neustále snaží prosadit svou a na místě naší RC dráhy, chtějí vybudovat rocvičovací dráhu pro atletiku. Za tímto účelem jsem s Davidem Pelikánem absolvoval jednání u p. starosty, na kterém jsme došli ke shodě o tom, že by RC dráha měla na stadioně zůstat. Zvláště, když jsme souhlasili s kompromisním řešením. V pondělí 27. 2.2017 se tedy konala schůze výboru SK, na který byli pozváni zástupci našeho spolku a atletiky. Ti přednesli svou vizi, kterou by jim mohla závidtět snad i pražská Juliska. Slyšeli jsme jak nutně tuto rozvičovací dráhu potřebují s historickým výkladem p. Jaška co atletika v Zábřeze dokázala. Jenže v 60. letech minulého století. Ani pan Jašek, ani pan Tempír nechtějí slyšet realitu, že v dnešní době zástupy nadšenců, kteří chtějí dělat dělat atletiku již  prostě nebudou.

Slovo předsedy na začátku roku 2017

Vážení členové a příznivci našeho spolku. Především bych Vám chtěl popřát do roku 2017 hodně zdraví a osobní spokojenosti, závodníkům velké potěšení z našeho modelářského sportu. Máme před sebou novou sezónu, ve které máme oproti roku 2016 hodně napravovat. Nemyslím tím sportovní výsledky, ale vlastní činnost. V roce 2016 jsme dokázali přebudovat naši dráhu na skutečně kvalitní, konkurence schopnou trať. Už v květnovém závodě Kopecký Cup si všichni zúčastnění dráhu pochvalovali. Vrcholem pak byl závod mistrovství ČR, který se jel v Zábřeze 20. srpna a podle zúčastněných to byla velmi dobrá dráha. Jedna z nejlepších v ČR (podle vyjádření soutěžících i mistra ČR Káji Novotného). K tomu přispělo i kvalitní zázemí v areálu zábřežského stadionu. V tuto chvíli si řeknete: co je tedy třeba napravovat?

To se dozvíte v detailu tohoto článku.

Jednání Výkonného výboru 12.3.2016

V sobotu se sešlo vedení našeho klubu ve složení: Martin Pelikán, Jan Prokš a Karel Bečička. Sešli jsme se přímo na naší dráze, abychom tak rozhodli o její konečné podobě a postupu prací na připravení na seznu. Karel přitom dovezl poměrně velké množství materiálu, který na dodělání dráhy použijeme. Domluvily se práce, které jsou potřeba na dokončení tribuny.

Začínáme rok 2016

Předem bych chtěl všem našim členům a příznivcům popřát

do roku 2016 vše nejlepší, hodně osobní pohody a závodníkům hodně sportovního štěstí

Velmi úspěšný rok 2015 máme za sebou a tak bych chtěl Vám všem, kteří sledujete tyto stránky představit plány na rok 2016.

Základní informace o klubu

Název klubu : RC Team Zábřeh
typ organizace : občanské sdružení

Klub byl zaregistrován na ministerstvu vnitra dne 26.6.2012
pod č. j.: VS/1-1/89363/12-R
IČ: 22607421

Výkonný výbor tvoří :

  • Martin Pelikán - předseda
  • Jan Prokš - hospodář
  • David Pelikán - člen (zároveň je jako sekretář spolku)

Klub sdružuje zájemce o RC modely automobilů na zábřežsku.
Členem se může stát každý, kdo má zájem o společnou činnost spolku a respektuje jeho Stanovy (budou zveřejněny v příštích dnech). Podmínkou je zaslání přihlášky ve které je potřeba uvést:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • bydliště
  • kontaktní informace (telefon, email)
  • zda vlastní RC model a jaký

Po obdržení přihlášky musí výbor schválit její přijetí a oznámí tuto skutečnost na kontaktní informace.

Člen spolku je povinnen zaplatit členské příspěvky. Výši členských příspěvků teprve schválí přípravný výbor a poté jej zde zveřejní.
Každý člen spolku je povinnen odpracovat určitý počet brigádnických hodin, ktetý rozvněž schválí výbor spolku.
Člen spolku po splnění všech náležitostí může zdarma využívat offroad dráhu na městském stadionu. Je však povinnen dodržovat příslušné pokyny pro užívání dráhy.