Jednání výboru SK o RC dráze.

Jak jsme Vás již několikrát informovali, p. Jašek spolu s předsedou SK p. Tempírem se neustále snaží prosadit svou a na místě naší RC dráhy, chtějí vybudovat rocvičovací dráhu pro atletiku. Za tímto účelem jsem s Davidem Pelikánem absolvoval jednání u p. starosty, na kterém jsme došli ke shodě o tom, že by RC dráha měla na stadioně zůstat. Zvláště, když jsme souhlasili s kompromisním řešením. V pondělí 27. 2.2017 se tedy konala schůze výboru SK, na který byli pozváni zástupci našeho spolku a atletiky. Ti přednesli svou vizi, kterou by jim mohla závidtět snad i pražská Juliska. Slyšeli jsme jak nutně tuto rozvičovací dráhu potřebují s historickým výkladem p. Jaška co atletika v Zábřeze dokázala. Jenže v 60. letech minulého století. Ani pan Jašek, ani pan Tempír nechtějí slyšet realitu, že v dnešní době zástupy nadšenců, kteří chtějí dělat dělat atletiku již  prostě nebudou.

Jen pro vysvětlení. Původně žádali zástupci atletiky přebudování škvárového oválu a spřilehlými prostory na tartanový povrch. Takto se vypracoval původní projekt a takto byl předložen zastupitelům. Jenže po nějaké době si p. Jašek usmyslel, že se mimo to, upraví bývalá rozcvičovací dráha na jiném místě stadionu. Ta již nebyla desítky let využívána (cca 30 let) ani udržována co by atletická dráha. Po té si nechali předělat původní projekt aniž by to konzultovali s vedením SK, který má stadion v pronájmu. Vůbec je nezajímá, že by se zrušilo sportoviště, které využívá další spolek začleněný do Sportovních klubů (SK). Ale vraťmě se k jednání, které mělo rozhodnout, co vlastně výbor SK na stadioně chce mít.

Po lechkoatletické přednášce jsem s Davidem nastínil naše plány, ale vysvětlil také kolik hodin jsme na vybudování naší výborné RC dráhy museli udělat, kolik dřiny a financí nás stálo to, abychom vybudovali sportoviště, které stejně patří městu. Sportoviščtě, které město Zábřeh samo uznalo a zřídilo na místě plánovaného baskebalového hřiště nové sportoviště pro RC team Zábřeh. Tento fakt tedy stále trvá. A jaký názor na to mělo vedení SK?

Kromě p. Zíky a p. Tempíra (oba členové atletiky), kteří požadují zrušení RC dráhy v jejich prospěch se nikdo jiný ve prospěch rozcvičovací dráhy nevyjádřil. Nejprve promluvil Martin Sita, který stojí za ponecháním RC dráhy na stadioně. Navrhnul, aby se s rozcvičovací dráhou počkalo do doby, až bude atletika v Zábřeze oprvadu funkční a budou se po novém tartanu prohánět desítky sportovců. nechce aby došlo na stadioně k další křivdě, kdy se zruší někomu sportoviště a tím tak i celý klub a po té nebude atletická dráha řádně využívána. Po té si vzal slovo Pavel Penka. Jeho názor byl také jednoznačný a to v zachování RC dráhy na stadioně. Takto se pak vyjádřili i ostatní členové výboru.

Poté přišel p. Tempír s další myslenkou, že na městě probíral situaci a že by naše dráha mohla být přemístěna na pozemek 4. ZŠ Zábřeh. Když jsme s Davidem sdělili, že jsem se v pátek pana starosty na toto ptal, tak nám odpověděl, že o této variantě nikdy nebylo jednáno. P. Tempír se hájil tím, že takto jednal s p. Crhonkem a že u toho starosta nebyl. K tomuto se jednoznačně vyjádřil člen výboru František Šmoldas. Jeho návrh zněl: pokud by to RC Teamu Zábřeh vyhovovalo, tak ať se nejprve postaví pro ně nová asfaltová dráha a teprve poté aby došlo ke zrušení stávající dráhy. je mu jasné, že jen slib nestačí, protože pak se již nezrealizuje. K tomuto se také kladně vyjádřili ostatní zástpuci Sk, kromě Zíky a Tempíra. Tomu bylo jasné, že kdyby nechal hlasovat o tom, zda má RC dráha na stadioně zůstat, jak by toto hlasování dopadlo, tak se vůbec nehlasovalo.

V pozvánce na jednání byla i tato věta : "Co se očekává od tohoto jednání ?  Čemu bude dána přednost, aby vlastník pozemků mohl  definitivně rozhodnout.". Předpokládal bych tedy, že se na konci jednání bude hlasovat, aby vlastník (město Zábřeh) mohl na nějakém základě jednat a rozhodnout. To se nestalo.

Závěr schůzky byl tedy takový: Pan Tempír navrhnul, že všem přítomným zašle email, ve kterém shrne to, co na schůzce bylo projednáno a pošle to všem k připomínkování. A tak jsme čekali na jeho email a jak jsme již dopředu předpokládali email k nám nedorazil. Ne, že by se třeba ztratil ve spamovém koši, ale nebyl nám ani zaslán. Od některých členů jsem tedy obdržel email, který p. Tempír zaslal a v kolonce Komu: jsme uvedeni nebyli? Byl to záměr pana Tempíra nebo jen opomenul. Jelikož v minulosti jsem od něj dostával i několikrát denně různé emaily, tak věřím tomu, že to byl záměr, abychom se nemohli k tomu vyjádřit a připomínkovat. Když jsem si pak přečetl obsah emailu, bylo to vše jasné. V emailu není jedinná zmínka o tom, že členové výboru SK podpořili RC dráhu na stadioně. Věříme, že tito budou připomínkovat zmiňovaný email a že se k p. starostovi dostanou pravdivé informace.

Nechtěl jsem se takto rozepisovat. Ale jednání předsedy SK p. Tempíra je v rozporu s dobrými mravy, kdy on jako předseda má chránit zájmy všech členů SK. Ale on, co by člen atletiky se snaží jak ovlivnit myšlení vedení SK (svými jednostranně vedenými emaily a vysvětlováním situace).

Naskýtá se tedy otázka, zda tento člověk, který je prakticky ve střetu zájmu a jedná nečestně, má morální právo být předsedou SK - předsedou sportovců začleněných do SK.

No nechám na Vás