Kontaktní informace

Pro informace se můžete obrátit na :

David Pelikán - sekretář spolku
mobil: 731 011 447
email: rcteam@pelisport.cz

Martin Pelikán - předseda spolku
provozovna Strojního vyšívání
Československé armády 1
789 01 Zábřeh
mobil: 739 927 246


Výbor klubu:
Martin Pelikán - předseda
Jan Prokš - hospodář
David Pelikán - sekretář a tajemník


Klub byl zaregistrován na ministerstvu vnitra dne 26.6.2012
pod č. j.: VS/1-1/89363/12-R
IČ: 22607421