Letošní úpravy dráhy

Pohled na aktuální stav z tribunyMáme tady jaro a přichází doba na přípravu RC dráhy na letošní sezónu. O víkendu jsme dráhu prošli a zjistili, co je potřeba po zimě udělat. Vypadá to, že bychom letos přípravu dráhy zvládli ve dvou etapách. Tou první bude odstranění kamínků, oprava lemování dráhy a tou druhou vlastní upěchování dráhy vibrační deskou.

Pojďme se tedy podívat konkrétně, co nás při prvních brigádách, které začnou v dubnu podle počasí, čeká.

Jednání výboru SK o RC dráze.

Jak jsme Vás již několikrát informovali, p. Jašek spolu s předsedou SK p. Tempírem se neustále snaží prosadit svou a na místě naší RC dráhy, chtějí vybudovat rocvičovací dráhu pro atletiku. Za tímto účelem jsem s Davidem Pelikánem absolvoval jednání u p. starosty, na kterém jsme došli ke shodě o tom, že by RC dráha měla na stadioně zůstat. Zvláště, když jsme souhlasili s kompromisním řešením. V pondělí 27. 2.2017 se tedy konala schůze výboru SK, na který byli pozváni zástupci našeho spolku a atletiky. Ti přednesli svou vizi, kterou by jim mohla závidtět snad i pražská Juliska. Slyšeli jsme jak nutně tuto rozvičovací dráhu potřebují s historickým výkladem p. Jaška co atletika v Zábřeze dokázala. Jenže v 60. letech minulého století. Ani pan Jašek, ani pan Tempír nechtějí slyšet realitu, že v dnešní době zástupy nadšenců, kteří chtějí dělat dělat atletiku již  prostě nebudou.

Členská schůze spolku

V sobotu 25.2.2017 se uskutečnila pravidelná členská schůze našeho spolku. Do zasedací místnosti zábřežského stadionu se dostavilo 15 členů.
Přítomní si hned v úvodu vyslechli zprávu o hospadření, kterou přednesl Jan Prokš. Dále přednesl zprávu o činnosti za rok 2016 předseda spolku Martin Pelikán.
Nejdůležitejším bodem schůze však byla situace kolem naší RC dráhy.

Slovo předsedy na začátku roku 2017

Vážení členové a příznivci našeho spolku. Především bych Vám chtěl popřát do roku 2017 hodně zdraví a osobní spokojenosti, závodníkům velké potěšení z našeho modelářského sportu. Máme před sebou novou sezónu, ve které máme oproti roku 2016 hodně napravovat. Nemyslím tím sportovní výsledky, ale vlastní činnost. V roce 2016 jsme dokázali přebudovat naši dráhu na skutečně kvalitní, konkurence schopnou trať. Už v květnovém závodě Kopecký Cup si všichni zúčastnění dráhu pochvalovali. Vrcholem pak byl závod mistrovství ČR, který se jel v Zábřeze 20. srpna a podle zúčastněných to byla velmi dobrá dráha. Jedna z nejlepších v ČR (podle vyjádření soutěžících i mistra ČR Káji Novotného). K tomu přispělo i kvalitní zázemí v areálu zábřežského stadionu. V tuto chvíli si řeknete: co je tedy třeba napravovat?

To se dozvíte v detailu tohoto článku.

RC kroužek 2017

V případě zájmu otevřeme v lednu 2017.

Žákovský RC kroužek.

Probíhat by měl v zasedací místnosti na stadionu a to 2x do měsíce. Termíny schůzek se domluví na první schůzce a budou se vyhlašovat průběžně.
Termín schůzek bude zveřejňován na našich klubových stránkách.

Uzávěrka přihlášek: 31. 3.2017