Čtvrteční jednání na DDM

Jedná se o prostor, kde v minulosti bylo asfaltové dopravní hřiště a plocha by zcela pro RC dráhu vyhovovala.. Stejně tak, je reálné zřízení RC kroužku. Jelikož RC kroužek by probíhal z velké části přes zimní období, resp. období, kdy se nedá jezdit venku, jednalo by se o teoretickou část a praktické ježdění s modely v měřítku 1:24. Dohodli jsme se, že prověřím technické možnosti u českého výrobce těchto modelů a zjistím finanční náročnost pro pořízení modelů a vytvoření dráhy pro tyto malé modely. Také jsme jednali o případné spolupráci našeho klubu s RC kroužkem při DDM.

Dohodli jsme se o vypracování podmínek a potřeb tak, aby tato vzájemná spolupráce vyhovovala oběma stranám. Po té se závěrem jednání seznámíme vedení města, které navrhne další kroky.

Závěrem lze říci, že jsme prozatím nenašli závažný problém, který by případný projekt předem jedna ze stran zavrhla. Nicméně bude ještě záležet na dalších jednáních, hlavně pak s vedením města. Jde o to, zajistit v  případě přestěhování na ZŠ Severovýchod i podobné podmínky, které jsme měli a doposud máme na městském stadionu. Myslím tím to zázemí, které nám vyhovovalo  a na které jsme byli zvyklý.

Z tohoto důvodu chceme také svolat členy našeho spolku na společnou schůzku, kde vysvětlíme stávající situaci, možnosti, které máme. Cheme také znát názor naší členské schůze a dohodnout se tak na dalším postupu. Proto bychom tuto schůzku chtěli svolat na 8. nebo 10. prosince. termín vybereme takový, který bude vyhovovat větší části členské základny.