Pokračování jednání o asfaltové dráze

Takže na první pohled nebylo nic vidět, že se něco zase posunulo dále. Ale opak je pravdou. Prověřili jsme z několika zdrojů vhodnost postavení tribuny pro závodníky, velikost dráhy a celého zázemí včetně využívání sodiálního zázemí. Po zjištění všech potřebných údajů jsme spokojeni, protože dráha v tomto areálu by měla mít parametry pro uspořádání závodů. Pro trénování jsou již doladěny i podmínky pro naše členy, které jsou prakticky na stejné úrovni jako jsme měli na stadioně.

Teď jsou před námi tyto úkoly. Především připravujeme členskou schůzi, kterou jsme odložili až na závěr měsíce března nebo začátek dubna. Chceme totiž na této schůzi přijít před členskou základnu s již co možná nejpřesnějšími zprávami ohledně budování asfaltové dráhy. Máme tady již první návrh na tvar budoucí dráhy, který se samozřejmě bude moci v budoucnu měnit. Tím také vyzývám naše členy ke spoluúčasti na tvorbě tvaru dráhy. Uvítáme Vaše další návrhy, bude lepší, když budeme mít více možností na výběr. Za cca 2 týdny bychom měli zajet s paní ředitelkou a zástupcem města se podívat na dráhu do Blanska a zjistit tam ještě nějaké další podrobnosti a zkušenosti z budováním takové dráhy. Je třeba si uvědomit, že vyasfaltování takové plochy je finačně náročná akce a tak je potřeba se vyvarovat případným problémům. Poté se bude muset opět vyvolat jednání s městem, aby se ještě projednali priority přy výstavbě celého areálu. Město nechává zpracovat projekt, ale to samozřejmě bude nějakou dobu trvat. My však potřebujeme co nejdříve jezdit, takže bychom potřebovali asfaltovou plochu co nejdříve s tím, že tribuna pro jezdce může být jen provizorní a menší (nemyslím tím nižší). Dobudování všeho ostatního vybavení by se pak mohlo realizovat i později a to dle projektu, které město nechá připravit.

To je tak asi vše podstatné, co si myslím, že je dobré již zveřejnit. Hlavně prosím vydržte, stále věřím, že se vybuduje takový areál, na který budeme rádi chodit provozovat ten náš společný koníček.


první návrh na asfaltovou dráhu v Zábřezeumístění dráhy mezi budovami školycelkový pohled na areál školy