Základní informace o klubu

Název klubu : RC Team Zábřeh
typ organizace : občanské sdružení

Klub byl zaregistrován na ministerstvu vnitra dne 26.6.2012
pod č. j.: VS/1-1/89363/12-R
IČ: 22607421

Výkonný výbor tvoří :

  • Martin Pelikán - předseda
  • Jan Prokš - hospodář
  • David Pelikán - člen (zároveň je jako sekretář spolku)

Klub sdružuje zájemce o RC modely automobilů na zábřežsku.
Členem se může stát každý, kdo má zájem o společnou činnost spolku a respektuje jeho Stanovy (budou zveřejněny v příštích dnech). Podmínkou je zaslání přihlášky ve které je potřeba uvést:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • bydliště
  • kontaktní informace (telefon, email)
  • zda vlastní RC model a jaký

Po obdržení přihlášky musí výbor schválit její přijetí a oznámí tuto skutečnost na kontaktní informace.

Člen spolku je povinnen zaplatit členské příspěvky. Výši členských příspěvků teprve schválí přípravný výbor a poté jej zde zveřejní.
Každý člen spolku je povinnen odpracovat určitý počet brigádnických hodin, ktetý rozvněž schválí výbor spolku.
Člen spolku po splnění všech náležitostí může zdarma využívat offroad dráhu na městském stadionu. Je však povinnen dodržovat příslušné pokyny pro užívání dráhy.