Jednání Výkonného výboru 12.3.2016

V sobotu se sešlo vedení našeho klubu ve složení: Martin Pelikán, Jan Prokš a Karel Bečička. Sešli jsme se přímo na naší dráze, abychom tak rozhodli o její konečné podobě a postupu prací na připravení na seznu. Karel přitom dovezl poměrně velké množství materiálu, který na dodělání dráhy použijeme. Domluvily se práce, které jsou potřeba na dokončení tribuny.

Dále jsme rozhodli o tom, že na skoky nebude použit astraturf, ale koberec. Pokud by se však astraturf sehnal, použijeme jej kolem dráhy na místo přírodního trávníku. Zkusíme zajistit dovoz nějaké hlíny (ne výkopovky) na cílovou rovinku a další části dráhy. V příštím týdnu budu kontaktovat předsedu SK, abychom domluvili oplocení dráhy. Jsme ochotni si plot postavit s tím,aby materiál dodaly Sportovní kluby.

Dále se jednalo ohledně reprezentace klubu. Je potřeba uhradit závodní licence, které si hradí každý z reprezentantů sám. Na Mistrovství ČR je licnce za 500,-Kč a platí pak na všechny kategorie. Prozatím potvrdili účast na MČR : Karel Bečička, David Pelikán a Tomáš Navara.

Ohledně evropské licence EFRA zatím nemáme všechny informace, nicméně ME by se měl za náš klub zúčastnit Karel Bečička a to v onroudech 1:12.

S tím také souvisí klubové oblečení. Výkonný výbor oslovil Pelisport, aby klubové oblečení navrhnul včetně cenové nabídky.

Posledním bodem byla opět časomíra. Předseda klubu osloví českého dodavatele časomíry a k dalšímu jednání s tímto partnerem je pověřen Karel.

To je tak asi vše z první schůzky výkonného výbor, ze kterého se dopředu omluvil Tomáš, který byl mimo Zábřeh a David, který byl v zahraničí.