Slovo předsedy na začátku roku 2017

Vážení členové a příznivci našeho spolku. Především bych Vám chtěl popřát do roku 2017 hodně zdraví a osobní spokojenosti, závodníkům velké potěšení z našeho modelářského sportu. Máme před sebou novou sezónu, ve které máme oproti roku 2016 hodně napravovat. Nemyslím tím sportovní výsledky, ale vlastní činnost. V roce 2016 jsme dokázali přebudovat naši dráhu na skutečně kvalitní, konkurence schopnou trať. Už v květnovém závodě Kopecký Cup si všichni zúčastnění dráhu pochvalovali. Vrcholem pak byl závod mistrovství ČR, který se jel v Zábřeze 20. srpna a podle zúčastněných to byla velmi dobrá dráha. Jedna z nejlepších v ČR (podle vyjádření soutěžících i mistra ČR Káji Novotného). K tomu přispělo i kvalitní zázemí v areálu zábřežského stadionu. V tuto chvíli si řeknete: co je tedy třeba napravovat?

To se dozvíte v detailu tohoto článku.

Podrobnější hodnocení uplynulé sezóny připravuji na členskou schůzi našeho spolku, která se bude konat  v měsíci únoru. Ale již nyní si myslím, že by členská základna měla být seznámena s tím proč nejsem spokojen z minulou sezónou a co bych chtěl v té letošní sezóně zlepšit.

Rok 2016 začal pro náš klub opravdu luxusně. Získali jsme od města dotaci ve výši 80 tisíc, ze které jsme pořídili časomíru AMBRC. Zatím sice bez software, ale to bychom chtěli pořídit letos. Začátkem dubna jsme zahájili práce na dráze, na které se jelo MČR. Koncem dubna však přišla špatná zpráva. Pan Jaroslav Jašek si usmyslel, že v prostoru naší dráhy vybuduje rozcvičovací tartanovou dráhu pro závodníky v atletice. Předseda Sportovních klubů p. Tempír mě nejprve ujistil, že se této informace nemusíme obávat a že naše dráha samozřejmě bude nedotčena. Jenže po několika týdnech otočil a podpořil úsilí pana Jaška a to i přesto, že v původním návrhu rekonstrukce atletické dráhy na dráhu tartanovou žádná rozvičovací dráha nebyla. To vše způsobilo, že se zamítla stavba oplocení kolem naší dráhy, aby tak naši práci na dráze neničili ti, kteří neoprávněně na ni vstupovali, např. v kopačkách, ale i jezdili po ní na kolech apod. Začalo pro mě velké martirium v podobě jednání se zastupiteli, radními města a starostou města. Díky podpoře pana starosty jsme nakonec mohli dráhu dodělat a závody uspořádat. Atleti naonec dotaci nedostali a tak všechno kolem bylo zbytěčné. Našemu klubu to však rozhodně neprospělo.

Po květnovém závodě Kopecký Cup, který se u nás jel přišla další komplikace. Tentokrát z našeho klubu. Někteří členové výkonného výboru se 2,5 měsíce na dráze neukázali, takže příprava a údržba dráhy nakonec spočívala na 5 lidech. To mělo za následek, že dráha po celou tuto dobu nebyla připravena k tréninku a volnému ježdění. I přesto jsme alespoň několikrát volné ježdění vyhlásili, ale z našeho klubu toho využil pouze David Pelikán a Martin Flídr. Alespoň, že si přišli  zajezdit někteří nečlenové našeho spolku.

Pak již přišlo zmiňované Mistrovství ČR, které se opravdu vydařilo. Předseda sekce buggy p. Kopecký nás ihned po závodě požádal, jestli bychom na této skvělé dráze uspořádali MČR i v roce 2017. Ale to jsem v průběhu dalších týdnů zamítl. Důvod byl jediný. Proč budovat a udržovat kvalitní dráhu jen pro účastníky Mistrovství? Vždyť tuto dráhu by především měli využívat naši členové a veřejnost z našeho města a okolí. A k tomu právě v roce 2016 příležitost moc  neměli. V tuto chvíli se musím za to členské základně omluvit.

V závěru roku ukončili dva členové výkonného výboru činnost v našem klubu a dali přednost osobním ambicím (prakticky již od května 2016). V současné době je vedení spolku 3 členné, což je plně v souladu s našimi stanovami. Ihned po odchodu oněch dvou členů se náš zúžený výbor sešel a projednal cíle pro rok 2017. Následně se celý náš výbor zúčastnil Valné hromady RC autoklubu ČR, abychom si tam ujasnili naše cíle, naše priority.

V roce 2017 budeme i nadále udržovat dráhu pro buggy v co nejlepším stavu a zorganizujeme závody. V měsíci lednu by mělo dojít k jednání s p. Kopeckým, zda bychom neuspořádali nějaký společný seriál. David přišel s dobrým nápadem pro spořádání x - hodinového závodu kategorie Short Course 3 členných týmů a to i pro širší veřejnost. Již nyní máme nové zájemce o vstup do našeho spolku a pokud bude zájem o žákovský RC kroužek, tak jej od února otevřeme. Ten by pak měl být zakončen víkendovým kempem, kde se bude nejen závodit. V letních měsících plánujeme nějaké celodenní akce na naší dráze včetně půjčování klubových modelů veřejnosti v rámci propagace automodelářské činnosti.

Prostě chceme se tímto koníčkem bavit. A je mě jedno, jestli to bude pouze rekreačně nebo závodně. V našem spolku chci mít takové členy, kteří přiloží ruku k dílu, když bude potřeba (podle svých možností), kteří si rádi půjdou zajezdit se svými modely a kteří nás budou chtít reprezentovat na závodech. Ti, kdo chtějí mít pouze svoje osobní ambice nemají v našem spolku místo.

Konkrétnější plán pro rok 2017 sestavíme tedy společně na členské schůzi v únoru. Na tuto členskou schůzi chci pozvat jak členy tak i nečleny spolku. A až si schválíme plán naší činnosti, tak ať každý posoudí, zda chce být naším členem.

Martin Pelikán - předseda spolku.